Het weer bracht in de maand van de midwintertelling van 13 januari 2007 nogal wat regen en storm en het was veel te zacht. Gemiddelde temperaturen van 12 graden of meer waren geen uitzondering, en januari 2007 ging uiteindelijk bij het KNMI de boeken in als de zachtste januari sinds het begin van de regelmatige metingen in 1706. De reden voor een dergelijke zachte winter wordt tegenwoordig door velen al snel gezocht in klimaatverandering, en het is opvallend hoe alomtegenwoordig de discussie omtrent klimaatverandering is. Berichten dat de Noordpoolkap binnen veertig jaar gesmolten zal zijn liegen er niet om, net als berichtgeving over het mogelijk smelten van de Groenlandse ijskap met als gevolg een waterspiegelstijging die grootschalige aanpassing van de Nederlandse dijken zal vereisen. We leven in een tijd van snelle veranderingen, en het is interessant om te zien hoe de natuur daarop reageert. De al jarenlang uitgevoerde midwintertellingen dragen bij aan onze kennis over de aantallen en soortensamenstelling van met name de watervogels die zich ’s winters in onze regio ophouden. De toekomst zal leren of zeer zachte winters zoals die van 2007 een uitzondering blijken of vaker zullen voorkomen en wat het effect zal zijn op het voorkomen van watervogels in onze regio.