Toegegeven: u hebt er de laatste jaren te weinig van gehoord, van de Midwintertelling van watervogels. Laatst sprak ik zelfs iemand, die dacht dat we ermee gestopt waren. Verre van dat! Hoog tijd om weer eens iets van deze telling te laten horen. Ons land is bekend om zijn grote aantallen watervogels. De vele wetlands, de gunstige ligging op de trekroutes en de milde winters maken ons land tot een ideale verblijfplaats voor watervogels in de winter. Van soorten als Lepelaar, Smient, Kleine Rietgans en Brandgans verblijft soms meer dan driekwart van de totale populatie hier. Het is belangrijk de aantalsontwikkelingen van die wintergasten goed in de gaten te houden. Daarnaast wijzen veranderingen in het aantal vogels soms ook op veranderingen in de ecologische toestand van die wetlands.