Op 15 februari 2007 was de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, samen met de Milieufederatie/Milieudefensie, Landschap Noord Holland en IVN, te gast bij wethouder Otsen van Heemstede. Mevrouw Otsen heeft in haar portefeuille onder meer milieu zitten. De insteek van dit gesprek was een uitwisseling van ideeën voor het nieuwe Milieubeleidsplan 2007 — 2011 van de gemeente Heemstede. Bij de uitwerking van dit plan krijgt de gemeente ondersteuning van de Milieudienst IJmond.