Komend voorjaar geeft Erik Wokke een minicursus weidevogels voor een ieder die wat meer kennis wil maken met deze typisch Hollandse vogels. Hij zal wat vertellen over het wel en wee, over determinatie, en over territoriumindicerend gedrag. Hij gebruikt begeleidend materiaal, waaronder dia’s, dat beschikbaar is gesteld door Landschap Noord-Holland. Deze minicursus is een mooie opstap voor mensen die bijvoorbeeld de beginnerscursus hebben gedaan, en wel wat aan veldwerk of weidevogelbescherming willen doen (BMP-W). Maar ook mensen die gewoon wat meer van deze groep vogels willen weten zijn van harte welkom!