De Drieteenmeeuw is een broedvogel van bijna alle Europese landen aan de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Barentszzee. Alleen in Nederland en Belgie heeft de soort (nog) niet gebroed. In de Europese populatie vinden twee belangrijke trends plaats. Enerzijds is er een groei in de meeste kolonies (bijvoorbeeld Groot-Brittannië 2-3 %) en daaraan gekoppeld anderzijds worden veel nieuwe kolonies gevestigd (Spanje 1e in 1971; Portugal 1973; West-Duitsland 1938 en Zweden 1967). De Drieteenmeeuw broedt op kliffen en rotskusten. Ook wordt wel op gebouwen (ramen, nissen en richels) in havensteden gebroed (Cramp & Simmons, 1983). Het eerste broedbiotoop is in Nederland niet aanwezig, het tweede wel, bijvoorbeeld in IJmuiden. Een andere belangrijke factor die nodig is om succesvol te kunnen broeden is een goede fourageermogelijkheid. De Nederlandse kust moet gezien het breed voedselspectrum van de soort en de mogelijkheid maximaal 50 kilometer van het nest te fourageren, voldoende fourageermogelijkheden bieden.