Op 31 januari hebben we de jaarlijkse AWD winter-watervogel excursie gelopen vanaf ingang Panneland. Het was zonnig en koud weer, zodat het druk was met wandelaars. Helaas kwamen er maar drie deelnemers voor de excursie. Maar we hebben met dit kleine groepje wel allerlei moois gezien! Op de Zwanenplas troffen we acht Wilde Zwanen en ongeveer 15 Krooneenden allemaal vrij dichtbij en met telescoop extra goed te bekijken. We hadden geluk toen een Roerdomp voor ons uit het riet opvloog en aan de overkant weer in het riet dook. Gelukkig niet helemaal verborgen, want zijn paalhouding en het zogenaamde rietklauteren waren ook goed te zien. Op het Rechte Schusterkanaal zagen we opnieuw Wilde Zwanen. Dit keer zeker tien exemplaren mooi in beeld, en verder Brilduikers, Grote Zaagbekken, Dodaars, Wintertaling en diverse soorten eenden. Door de harde wind bleven de meeste kleine vogels uit zicht, maar desondanks zagen we enkele Goudvinken, Grote Bonte Specht en Glanskop. In totaal hebben we 32 soorten gezien. Hiervan werden Waterral en twee Kruisbekken niet door iedereen gezien. Kramsvogels hebben we helemaal niet gezien, die zijn inmiddels vertrokken, alle duindoorn bessen zijn op. Na deze mooie winterexcursie kwamen we goed warmgelopen en tevreden bij Panneland terug.