In ons tweede jaar van het nestkastenonderzoek werd er op drie terreinen gewerkt, n.l. in het park ”Velserbeek”, op de begraafplaats ”Duinhof” en in de bossen van de ”Heerenduinen”, allen in de gemeente Velsen. Per gebied zijn de volgende resultaten geboekt: ”Velserbeek”: 37 nestkasten, waarvan 33 van het type ”Wageningen” (buitenwerks 30 x 12 x 12 cm., vlieggat 27 tot 40 mm.), 4 vliegenvangerkasten en 1 spechtenkast. De laatste twee soorten bleven onbewoond, evenals 3 andere kasten. Er vlogen 177 jongen uit: 122 koolmezen en 55 pimpelmezen.