Tijdens een gezellige bijeenkomst van enkele vogelwerkgroepers werd besloten in de maand oktober naar nachttrek te gaan luisteren. Zo gezegd, zo gedaan. Afgesproken werd, dat iedereen één of meerdere avonden per week, volgens een schema zodat niet dubbel geteld werd, voor z’n rekening zou nemen. Gedurende 1 uur, namelijk van een tot twee uur na zonsondergang, zou men buiten gaan luisteren naar roepende overtrekkende vogels.