Dat er elk jaar weer geteld wordt heeft een aantal redenen. Ten eerste blijft het gewoon fascinerend om weer duizenden vogels in vele tientallen soorten te zien langstrekken. Er zijn mensen die hier al 33 jaar lang tellen. Daarnaast voegen zich elk jaar weer nieuwe leden bij de groeiende groep trekfanaten. Er is echter ook een wat meer diepgaande reden om vogeltrek te registreren. Om een beeld te kunnen krijgen van de vogeltrek over Nederland in ruimte en tijd, worden er sinds 1981 door de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellen (LWVT) tweewekelijks simultaantellingen georganiseerd, waaraan een groot aantal telposten in het land meedoen. Jaarlijks publiceert de LWVT de resultaten van deze simultaantellingen.