Het tellen van zichtbare landtrek beleefde in 1999 onder invloed van de nieuwe media een gigantische opleving. Vanaf 22 juli 2000 reisden de tellers weer regelmatig af naar telpost Parnassia in de Kennemerduinen. Op 25 december sloot Evert van Huijssteeden het seizoen in stijl af met een Woestijntapuit. Het najaar 2000 brengt ons na de eerste telling in 1953 bij het 48e jaar waarin de Vogelwerkgroep trektellingen uitvoert. De voor Nederland ongekende mijlpaal van vijftig jaar trektellen bereiken we in het najaar van 2002. Verslaglegging van de resultaten in Fitis is uitgegroeid tot een traditie.