De Grauwe Gans was tot voor kort een niet veel voorkomende vogel in de Haarlemmermeer (Blekendaal, 1970; Geelhoed et al., 1988). Een inventarisatie in 2005, naar aanleiding van een landelijk onderzoek naar broedgevallen van Grauwe en Soepgans (van der Jeugd & Voslamber, 2005) leverde enkele broedverdachte paren op (Vijfhuizen, Fortgracht). In de direct aangrenzende gebieden aan de zuidoost-, zuid- en westkant van de Haarlemmermeer werden in 2005 zowel broedverdachte paren (tussen Rijsenhout en Burgerveen) als paren met kuikens aangetroffen (Kagerpolder en Vijfhuizer Zandput). Tijdens bezoeken in augustus werden ongekend hoge aantallen Grauwe Ganzen in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer aangetroffen. Om dit voorkomen te documenteren zijn meerdere bezoeken aan het gebied gebracht. Dit artikel geeft een overzicht van deze waarnemingen en beoogt de huidige situatie zo goed mogelijk vast te leggen in verband met de recente toename van de soort in Nederland en de discussie die daarover ontstaan is.