Ik was verrast te lezen dat in het najaar in Zuid-Kennemerland twee Bonte Vliegenvangers zijn gezien, waarvan een mannelijk kleed is genoteerd (de Nobel, 1988). De auteur merkt daarbij op dat in het najaar de Noordelijke mannetjes door rui of juveniel kleed minder kenmerkend zijn. Het is in het najaar echter haast onmogelijk om Bonte Vliegenvangers goed op geslacht te determineren. Adulte mannetjes maken namelijk een volledige rui door vanaf begin juni en krijgen dan een grauw grijs winterkleed dat overeenkomt met het vrouwtjeskleed (Ginn & Melville, 1983).