Normaal verschijnt het verslag over de najaarstrek altijd in ”De Fitis”, maar deze keer is het een aparte uitgave geworden. In het verslag wordt o.a. verteld hoe het vogeltrektellen bij onze werkgroep is ontstaan en hoe het nu nog gebeurt. Er wordt iets dieper op het weer ingegaan en ook worden de werkwijze en waarnemingsperiode verder toegelicht. Verder een algemeen overzicht van de najaarstrek en tot slot een overzicht per soort (groep). Helaas moeten we voor dit verslag een kleine tegemoetkoming van u vragen: ƒ 4.— voor leden en ƒ 6.— voor niet-leden.