die op donderdag 16 septenber 1971. zal worden gehouden in een van de zalen van het Jeugdhuis aan de Donkere laan 20 te Bloenendaal. Aanvang 20 uur.