Ook in 1967 zijn er door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem geregelde vogelwaarnemingen verricht over het voorkomen van vogels in en rond het Grote Vogelmeer. Aan de hand van deze waarnemingen kunnen wij het volgende verslag uitbrengen. De waarnemingsperiode loopt van 13 januari 1967 tot 1 januari 1968.-