Het is verheugend dat een advieskommissie natuurbeheer is ingesteld bij de G.W., doch deze funktioneert nog niet zoals wij dat graag zouden willen. – De G.W. heeft het nestkastonderhoud in 1973 op zich genomen. Als dan in 1978 blijkt dat dit jaarlijks op een fiasco is uitgelopen, komt men aanzetten met een ”misverstand” en krijgt de V.W.G. de schuld van het slechte onderhoud. Men wil de nestkasten verwijderen als de V.W.G. der geen belangstelling voor heeft. Als de V.W.G. aanbiedt om leden te zoeken voor nestkastonderhoud (er waren minstens 4 personen die zich opgaven) krijgen we als antwoord dat de G.W. dit toch liever in eigen beheer doet. Als in 1975 de jacht in beheer van G.W. komt heeft men het plan om de aanvaardbare ”beheersjacht” te gaan uitvoeren. Nu na 4 jachtseizoenen en vele brieven van V.W.G. blijkt dat men met alle macht de ”pleziersjacht” wil handhaven. Er wordt in 1978 zelfs een flinke stap teruggedaan, door de sinds 2 jaar gesloten eendenjacht zonder duidelijke redenen weer te openen. Het bestuur. Kopij voor De Fitis uiterlijk 15 januari zenden aan: W.J.J. v. Diepenbeek Bilderdijkstraat 6 2013 EJ Haarlem.