Doel van deze notitie is het scheppen van een stimulerend en effectief kader voor natuurbeschermingsactiviteiten door de VWG, al dan niet in samenwerking met andere VWG-commissies en/of organisaties zoals Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk.