Tot voor kort hield onze vogelwerkgroep zich voornamelijk bezig met het inventariseren van gebieden die ornithologisch belangrijk leken, en het tellen van trekvogels langs de kust. Dit zal ook één van de hoofdtaken blijven van de werkgroep, maar nu is toch de tijd aangebroken om ook meer aktief te worden op het terrein van natuurbescherming. Als hier namelijk niets aan gedaan wordt, dan valt er over enige tijd niet veel meer te inventariseren want vooral in ons overvolle Zuid-Kennemerland valt het ene na het andere mooie natuurgebied ten offer afgravingen, bebouwingen, massa-rekreatie en aanleg van wegen. Daarom is het verheugend dat men besloten heeft tot: