Iedereen weet dat de Gruiterspolder bij Spaarndam, mits vochtig genoeg, in het voorjaar een waar vogelparadijs is voor eenden en steltlopers. Ook de flora is er interessant. Helaas komen deze natuurwaarden nu niet goed tot hun recht door het ontbreken van een toegespitst beheer. Met name de betreding door mensen en het te vroeg droogleggen van het poldertje beïnvloeden de natuurwaarden in negatieve zin. Aangezien de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk (SZKN) en met haar de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWG) veel belang hecht aan dit poldertje, heeft de SZKN haar ideeën over de natuurwaarden en het behoud en ontwikkeling daarvan in een brief aan het Recreatieschap Spaarnwoude uiteengezet. Hieronder staat de kern van deze brief weergegeven.