De vogelwerkgroep wacht nog altijd op een oproep naar aanleiding van het beroepschrift, ingediend bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Een wachttijd van anderhalf jaar blijkt daar heel gebruikelijk te zijn, zodat we nog even vooruit kunnen. De voornaamste gebeurtenis die in de tussentijd heeft plaatsgevonden is het feit dat de makelaar sinds afgelopen voorjaar de woningen met veel tamtam is gaan aanbieden als luxe tweede woningen, in prijs variërend van f 189.500,- tot f 255.000,-. Een wonderlijke zaak als men bedenkt dat het hele park indertijd werd voorgesteld als een min of meer sociaal plan.