Op 8 augustus van het vorig jaar bezochten Jos Kluiters en Louis van Trigt het gebouw van de Raad van State te Den Haag, waar zij voor een college van de Afdeling Rechtspraak gebruik maakten van de laatste beroepsmogelijkheid inzake het bouwplan voor de Oosteinderpolder. Gezegd moet worden dat de heren naar aanleiding van het historisch overzicht van onze aktiviteiten uit de afgelopen vier jaar de aanwezige vertegenwoordigers van respektievelijk de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Hillegom langdurig en gedetailleerd vragen stelden.