In deze bijdrage van de Natuurbeschermingscommissie wordt U nader geïnformeerd over de stand van zaken rond het bestemmingsplan S2 en de Elsbroekerpolder.