Een voor de natuur en voor de VWG belangrijke ontwikkeling is de recent gevoerde discussie over en de vorming van een visie met betrekking tot de rol van de VWG in de studie en bescherming van de natuur. Een aanzet hiertoe is neergelegd in het door het bestuur van de VWG ontwikkelde Concept-Meerjarenplan VWG van juni 1994, dat in de volgende Fitis gepubliceerd zal worden. Opvallend in dit Plan is de nadruk die gelegd wordt op natuurbescherming. In dit verband wordt de studie van vogels meer en meer mede gezien als de basis voor de bescherming van de vogels. De natuurbeschermingscommissie is zelf al enige tijd bezig een lange-termijnvisie met betrekking tot de vogel- en natuurbescherming op te stellen. Centraal hierin staat dat we niet langer alleen maar willen reageren op ontwikkelingen in de regio maar vooral ook zelf willen komen tot een in concreto uitgewerkte visie op natuurbescherming en vooral natuurontwikkeling; een meer offensieve aanpak dus.