Als vervolg op het artikel in Fitis 1991 nr. 2 over het Groenstructuurplan Haarlemmermeer nu een overzicht over een zelfde soort plan, maar dan voor de gemeente Haarlem. Het doel van zo’n groenstructuurplan is tweeledig nl.: – beleidsintrument voor de ruimtelijke ordening – beheersinstrument voor het concrete groenbeheer