In de regionale dagbladen maakte het recreatieschap Spaarnwoude bekend dat zal worden gejaagd op kraaien en eksters. Reden: het is zo zielig voor de pulletjes van de weidevogels dat ze worden opgegeten. Naar aanleiding van dit krantenartikel is een reactie aan ’Spaarnwoude’ gezonden. Hierin wordt er onder andere op gewezen dat door het beleid van het Schap (overal boom- en struikbegroeiingen aanplanten) de aanwezigheid van kraaien en eksters door hen zelf in de hand wordt gewerkt.