Het provinciaal streekplan voor Kennemerland is aanvaard. Er zijn wat wijzigingen doorgevoerd, maar die zijn eigenlijk ’in de marge’. Als het aan de provincie ligt, komt er een Derde Haven tussen de pieren van IJmuiden. En die zal er nu ook wel komen, want geld en plannen zijn zo ver gevorderd, dat dit vooijaar al de eerste schop de grond in moet gaan. Op termijn kan er ook nog havenontwikkeling in de Wijkermeer komen. Dit hebben vele tegenstanders niet uit het Streekplan kunnen houden. Wel komt er over driejaar nog een ’ijkmoment’, waarbij vijf toetspunten aan de orde zijn: • de economische vooronderstellingen • de financiële haalbaarheid • vraag en aanbod van terreinen in het Noordzeekanaalgebied • kwaliteit van de werkgelegenheid • het voordoen van belangrijke ontwikkelingen en/of problemen, die nu nog niet te voorzien zijn.