Begin september is de natuurbeschermingscommissie bij elkaar geweest en hebben de leden van deze commissie met elkaar de eigen activiteiten doorgesproken. Ieder heeft zo zijn/haar eigen gebied, waar de vinger aan de pols wordt gehouden opdat inbreuken op de natuur niet ongemerkt voorbijgaan. Zo houdt Coen Looij de vinger aan de pols in de Haarlemmermeer, Niko Buiten in het recreatiegebied Spaarnwoude en omgeving, Louis van Trigt in de gemeente Hillegom en de poldergebieden richting Haarlemmermeer, Nico Slotboom in Schalkwijk, Anton Kerst in de gemeente Bloemendaal, Els Tijms in Santpoort en ondergetekende in de rest van de gemeente Velsen. Hiermee houden we toch een aantal ’witte vlekken’ in het werkgebied van onze Vogelwerkgroep over. We zoeken dus naar leden in Bennebroek, Haarlem (uitgezonderd Schalkwijk), Heemstede en Vogelenzang, die in de eigen woonomgeving inbreuken op de natuur willen signaleren. Het kost niet veel tijd. De plaatselijke kranten lezen, bestemmingsplannen bekijken en signaleren wanneer actie ondernomen moet worden. Wie meldt zich aan? Bel even met ondergetekende: 0255-514362.