Na enkele jaren van stilte is de vogelwerkgroep dit jaar weer actief geworden om de (vogel)natuur in onze regio te helpen beschermen. Het blijft nog wel behelpen — ik moet het min of meer in mijn eentje doen en kan er zelf ook maar beperkt tijd voor vrij maken — maar we laten toch hier en daar weer van ons horen. Zeker, in deze situatie kunnen we niet alles oppakken wat om actie vraagt. Samen met het bestuur hebben we ons daarom afgevraagd waar we ons vooral mee bezig willen en kunnen houden. Kort samengevat willen we ons primair op de volgende soorten activiteiten richten (en ook dat alleen voor zover we er tijd voor kunnen vinden): — Overtredingen van de Flora- en faunawet: als bijvoorbeeld nesten worden verstoord of vernietigd tijdens het broedseizoen. Daarbij geven we prioriteit aan het overleg voeren met de betreffende instantie en het geven van voorlichting. — Inbreng leveren bij natuurbeleid in de regio om ervoor te zorgen dat voldoende aandacht wordt besteed aan vogels. – Reageren op ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, waarbij belangrijke natuurwaarden in het geding zijn.