Het is de laatste tijd wat stil geweest rond de Natuurbeschermingscommissie. Dat betekent echter niet dat wij stil hebben gezeten. Immers, aantastingen op dat wat ons in ons drukke werkgebied aan natuur rest, gaan gewoon door. We waren alleen steeds wat te laat voor het inleveren van de kopij hierover voor de Fitis...! Deze keer lukt het dan, zij het op de valreep. Wij verwachten namelijk dat er door de provincie voor de natuur en het landschap van Kennemerland een belangrijk project op de rails is gezet: Het Kennemerzoomplan. Wat houdt dit plan in? Om jullie dat te laten weten, citeer ik de eerste twee alinea’s uit de brief, die de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk (SZKN) daarover van de provincie Noord-Holland kreeg: