Het is al weer een poosje geleden, dat ik de VWG-leden op de hoogte heb gesteld van de zaken die ons op het gebied van natuurbescherming bezig houden. Dit wil niet zeggen, dat de ’leden’ van de Natuurbeschermingscommissie stil zitten. Er speelt genoeg en we moeten voortdurend alert zijn. Zoals bekend zal zijn, treden we naar buiten onder de vlag van de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk (SZKN). We moeten nog vaak uitleggen wat en wie die stichting nu eigenlijk is, maar er wordt zo langzamerhand wel rekening met de mening van deze stichting gehouden. En dat is al heel wat! Trouwens, we hebben sinds kort een foldertje van de SZKN. Dat zal zeker helpen bij het verkrijgen van meer naamsbekendheid! Het probleem is dat de natuur doorgaans slechts één van de spelers is in het krachtenveld, waarin wordt bepaald hoe ons leefgebied hier in West-Nederland er in de toekomst uit zal zien. ’Economische ontwikkeling’ (werkgelegenheid en vooral ’geld verdienen’), woningbouw en sport hebben vaak een meer doorslaggevende lobby in de discussie over de ’noodzakelijke’ invulling van het ons nog resterende open landschap dan de wens van vele mensen om dat landschap nu verder maar met rust te laten; om eerst maar eens te gaan kijken wat er nog te herstructureren valt in bestaande woon- en industriegebieden; waar mogelijkheden liggen voor ’dubbel-grondgebruik’...