Zaterdag 25 oktober waren Coen Looij en ondergetekende met een aantal vertegenwoordigers van andere (natuur)organisaties te gast bij Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Reden was deze organisaties te informeren over een ’natuurherstelproject’ in de Kennemerduinen, dat, zoals het er nu uit ziet, in februari 1998 uitgevoerd zal worden. In het bezoekerscentrum van de Kennemerduinen informeerde drs Marieke Kuipers, projectleider van het project Regeneratie Duinvalleien Zuid-Kennemerland, de aanwezigen.