Op 19 januari 1979 is een brief naar het College van B en W van de gemeente Velsen gegaan, waarin wordt verzocht maatregelen te nemen tegen de wheelsurfing op het strand aan de zuidpier te IJmuiden. Als antwoord kregen we te horen dat sinds mei j.l. overleg is tussen de bestuurders van een aantal kustprovincies. In dit overleg zal het probleem van het wheelsurfen besproken worden. Zijn er leden die constateren dat deze sport nog steeds beoefend wordt, willen die mij even op de hoogte stellen? Van de gemeente Haarlem ontvingen wij een schrijven dat de Comm. van advies en bijstand voor de ruimtelijke ordening en het milieubeheer en recreatie een afwijzend standpunt aangaande een uitbreiding van de Mooie Nel aan de oostkant hebben ingenomen. Argumenten: verstoring van het milieu en landschap en toename van het verkeer. Wel willen zij de mogelijkheid openlaten voor een beperkte uitbreiding van faciliteiten t.b.v. de kleine watersport en amfibische recreatie. Gemeente Haarlem steunt dus ons standpunt.