De afgelopen twee jaar is er veel commotie geweest over de aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Zelden zijn de emoties binnen en buiten de Vogel werkgroep zo hoog opgelopen als bij dit onderwerp. Naast een aantal flinke discussies op VZK (de e-mailgroep van de VWG) en op de Algemene Ledenvergadering, waren er protestwandelingen en regionale tv- en radioreportages over dit onderwerp. Tevens is er een klankbordgroep in het leven geroepen. De taak van deze klankbordgroep was om alternatieve tracés te ontwikkelen, die de voorgestelde route zouden kunnen vervangen. In dit artikel geef ik een overzicht van de aanleiding, het besluitvormingsproces en het uitgebrachte advies. Al geruime tijd leeft bij de provincie Noord-Holland de wens om een Natuurbrug te realiseren over de Zandvoortselaan. Het verbinden van het Nationaal Park Zuid Kennemerland met de Waterleidingduinen wordt gezien als een belangrijke stap voorwaarts in het verbinden van de Noord-Hollandse duingebieden. Dit vergroot het leefgebied voor zowel plant als dier. Soorten kunnen beter migreren en populaties hebben een grotere kans om in stand te blijven. Natuurbrug ‘De Zandpoort’ is de eerste brug van vele die zijn gepland tussen Den Helder en de provinciegrens in het zuiden (zie kaartje). Voor realisatie is lange tijd gezocht naar financieringsmogelijkheden. In december 2008 is een aanvraag gedaan bij het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Enige tijd later is deze toegekend. Om de subsidie van de EFRO te kunnen aanvragen en om aan de voorwaarde van de provincie Noord-Holland te voldoen moest er een recreatieve fietsverbinding van de Natuurbrug ‘De Zandpoort’ richting de Oase worden gerealiseerd. Zonder de fietsverbinding zou de EFRO-subsidie alsnog vervallen en daarmee dus ook de Natuurbrug niet doorgaan.