Tijdens één van de ledenvergaderingen waarin we brainstormden over mogelijkheden in het kader van het 50-jarig jubileum van de Vogelwerkgroep kwam ook het idee van fietsroutes, danwel een fietskaart naar boven. Ook samenwerken met de andere jubilerende natuurvereniging, KNNV afdeling Haarlem e.o., werd als goed idee geopperd. Dit idee is door een paar mensen opgepakt. De zogenaamde kaartclub bestaat uit Coen Looij, Lida van den Heuvel, Steve Geelhoed en ondergetekende. In dit verhaal vertel ik iets meer over doel, inhoud en hoe het tot nu toe (30 november) gelopen is. Het eerste wat ons te doen stond was flink wat subsidies zien binnen te slepen, want een voorwaarde van de leden was dat dit project de vereniging zelf geen of nauwelijks geld mocht kosten. De aanvragen deden we gezamenlijk met de KNNV Afdeling Haarlem e.o., waarbij we boek Op stap langs Hout en Spaarne en kaart als twee-eenheid hebben gepresenteerd. De aanvragen hebben menig uurtje gekost, en sommige zijn helaas afgeketst. Andere daarentegen leverden gelukkig een dusdanige bijdrage op dat we in elk geval verder konden met het boek (dat immers inhoudelijk al het verst gevorderd was en op 10 oktober jongstleden is gepresenteerd). Al spoedig bleek dat we ook met de natuurkaart aan de slag konden.