De stand van de Kerkuil (Tyto Alba) is in ons land al jarenlang aan het afnemen. De Atlas van de Nederlandse broedvogels noemt 3500 paar voor de topjaren en 1800 paar voor de daljaren in de periode vóór 1960. In 1973 broedde ±300 paar in ons land. In de afgelopen jaren schommelde het aantal broedparen vermoedelijk tussen 300 en 600. In West-Nederland komt de vogel bijna niet meer voor. Het laatste zekere broedgeval binnen het gebied van de Vogelwerkgroep Haarlem dateert al weer van een jaar of acht geleden en wel in de Haarlemmermeer.