In 1979 had Vogelwerkgroep IJmuiden nestkasten hangen in Duinhof, Heerenduin, Velserbeek, Waterland, Westerveld (vrij vogelreservaat Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels) en verspreid door de gemeente Velsen roofvogelkasten en kunstnesten. In het verslagjaar zijn de kasten in het park Velserbeek niet gecontroleerd. Dit omdat geen leden zich voor dit (omvangrijke) karwei beschikbaar stelden. Al de kasten zitten hier n.l. vast aan de boom en de meer dan 50 kasten moeten dus allemaal met de ladder worden gecontroleerd.