Dit jaar hingen er kasten in Velserbeek, Waterland, Duinhof, Heerenduin en Westerveld, terwijl verspreid door de gemeente nog kasten voor bosuilen en torenvalken aanwezig waren.