Vogels in de stad, we weten er eigenlijk te weinig van en dat terwijl er steeds meer bebouwing komt. In Nederland is zo’n 16% van het oppervlak bebouwd gebied en dat percentage neemt nog toe. Voor steeds meer vogels is de stad of het dorp het natuurlijke leefgebied geworden. In de SOVON-projecten komen die stadsvogels tot nu toe niet goed uit de verf. De telmethode was te arbeidsintensief en vaak niet goed toepasbaar in de stad en als je er dan zoveel moeite in moet steken ga je liever in een natuurgebied rondsjouwen dan in een nieuwbouwwijk.