Er komt een nieuwe broedvogelatlas voor Noord-Holland, de derde. Sinds het verschijnen van de vorige in 1990 is er enorm veel veranderd in de broedvogelbevolking van Noord-Holland. Twintig jaar na het verschijnen van Broedvogels van Noord-Holland heeft de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) daarom besloten in samenwerking met Landschap Noord-Holland in 2010 opnieuw te komen met een broedvogelboek, een boek van en voor de Noord-Hollandse vogelaars! Onze vogelwerkgroep neemt deel aan de SVN en heeft van harte ingestemd met dat besluit.