Al enige jaren werd het broeden van de Buidelmees verwacht. Het is zelfs niet uitgesloten dat er al eens een broedgeval heeft plaats gevonden. In 1997 werd tijdens de broedvogelinventarisaties in het 1e infiltratiegebied in mei twee maal een roepende Buidelmees gehoord. Op 12 juli werd een volwassen vrouwtje bij het vogelringstation gevangen en de volgende dag een jong exemplaar. De vangplaats ligt op minder dan 500 meter van de plaats waar de roepende Buidelmees werd gehoord. Dit maakt een geslaagd broedgeval zeer waarschijnlijk.