Tijdens een donderdag 3 mei gehouden bijeenkomst van een tiental leden van onze Vogelwerkgroep zijn belangrijke vorderingen gemaakt met het opzetten van een meer uitgebreide vogelcursus, die vooral voor beginners bestemd zal zijn.