Sinds 1953 worden trekvogeltellingen uitgevoerd door de Vogelwerkgroep. Vogeltrek is een boeiend verschijnsel waarover u in deze Fitis een artikel aantreft. Terwijl u dit leest is de herfsttrek al in volle gang. Al veel vogels hebben Nederland verlaten, zijn er aangekomen of alleen maar overgevlogen.