Onze leden Piet Munsterman en Hans Schouten behoren tot de fotografen wier werk is te vinden in de vogelkalender 1978 die nu door de Stichting Het Vogeljaar, samen met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, wordt uitgegeven. De kalender bevat 13 bladen, aan beide zijden in 4 kleuren bedrukt plus een schutblad. Afgebeeld zijn Bonte Vliegenvanger, Torenvalk, Grote Lijster, Holenduif, Sneeuwgorzen, Ransuil, Grote Gele Kwikstaart, Boompieper, Visdiefjes, Eidereenden, Hop, Sperwer, Tortelduif, Steenuil, Geelgors, Wulpen en Rosse Grutto’s, Groene Specht, Zwarte Ruiter, Steenloper, Zilverplevier, Toppereenden, Kuifaalscholver, Brandganzen, Roerdomp en Kluut. Deze fraaie belender is voor de gereduccerde prijs f 11, ‘voor’ leden verkrijgbaar bij mevr. Bloom. betalen f, 12,50). Mevr. Bloem zal de kalenders ook meenemen op de komende ledenavonden van 10 en 24 november.