In het noordelijk deel van de AW duinen ligt de Renbaan. Dit terrein is tot ca. 1850 een paardenrenbaan geweest. Op oude prenten is te zien dat het een droog en zanderig terrein was. De toenmalige deelnemers aan de paardenrennen zullen nooit hebben kunnen vermoeden, dat zo’n 140 jaar later zich op dezelfde plaats een aalscholverkolonie zou vestigen. Overigens is de hoge zanddijk aan de oostkant van de renbaan, die nu De Tribune genoemd wordt, nooit een tribune geweest, domweg omdat deze dijk toen de renbaan in bedrijf was nog niet bestond. Pas na de sluiting van de renbaan ging de hele duinvallei stuiven. Inmiddels was ten oosten van de renbaan het gebied in cultuur gebracht en waren vele akkers aangelegd. Deze dreigden door het stuivende zand van de renbaan bedolven te worden. Men heeft toen het stuivende zand beteugeld door Helm te planten. Het Helm bond het stuivende zand, en daar waar het helm geheel overstoven werd, greep men weer in door opnieuw Helm te planten. Allengs ontstond een dijk, die door vele oude Zandvoorters danook de helmdijk wordt genoemd. De voormalige renbaan was een wat dieper gelegen duinvallei geworden, omgeven door een zanddijk en wat hogere duintjes. Het terrein raakte begroeid en was niet meer van een andere duinvallei te onderscheiden.