Zoals u ook al in de vorige Fitis heeft kunnen lezen is de nieuwe SOVON-atlas, de ”Atlas van de Nederlandse Vogels”, onlangs verschenen. Deze atlas is op vele manieren voor vele prijzen te verkrijgen. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om de Atlas te ontvangen.