De ”Atlas van Winter-en Trekvogels in Nederland” van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) zal eind 1985/begin 1986 verschijnen. Dit deelde districtscommissaris Joop Buker mee tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, die woensdag 21 maart werd gehouden in Alkmaar. Aan de totstandkoming van deze atlas hebben tussen 1979 en 1984 ook veel leden van de VWG door middel van bloktellingen meegewerkt. Op de vergadering in Alkmaar was de VWG Haarlem vertegenwoordigd door Pieter Dhont, Eef van Huijssteeden en Jos Kluiters. Besloten werd de provincie Noord-Holland t.b.v. SOVON-projecten te verdelen in twee districten, te weten een noordelijk en een zuidelijk district.