1-11-’71 enkele eks. bij Meddo (Winterswijk), 6—11—’71 vermoedelijk 1 eks. IJmuiden, 7-11-’71 enkele eks. ten N. van de Hondsbosse. Voor wie zich wil overtuigen van het minimale verschil tussen deze twee: in het Zoölogisch Museum in Amsterdam heeft men er enkele laden vol van (balgen). Het verschil met onze Kauw (Corvus monedula spermologus) is veel duidelijker; bij de ”vreemdeling” komt soms een houtduifachtige nekring voor die echter ook wel minder uitgesproken kan zijn. Zie de plaatjes in ”Wat vliegt daar?” (Dr. W.H. v. Dobben- N.V. Thieme en Cie- Zutphen). Over het voorkomen van deze ondersoorten, evenals over de kleurverschillen, bestaat onenigheid (vergelijk ”Vogelgids” met ”Zien is kennen”).