Afwezig waren: de voorzitter wegens ziekte en de sekretaresse wegens verblijf in Zwedeno Aanwezig waren 35 leden.