In de vorige Fitis (1988 nr. 1 blz. 25) heeft u kunnen lezen dat er plannen van het beheersbureau van het recreatieschap Spaarnwoude bestonden om in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een vogelobservatiehut te plaatsen bij het Plasje langs de Kerkweg in Spaarnwoude. Het bestuur van het recreatieschap moest deze plannen echter nog goedkeuren. Enige tijd geleden heeft het bestuur zijn goedkeuring inderdaad verleend en nu is het wachten op plaatsing van de hut. Deze is nl. in verband met het broedseizoen geheel terecht uitgesteld tot juni/juli. Het is dus mogelijk dat de hut er ten tijde van het uitkomen van dit nummer al staat!