De Oeverzwaluw is een van de vier inlandse zwaluwsoorten die binnen onze regiogrenzen broedt. Deze vogelsoort broedt in kolonies. In de regio zijn een aantal kolonies te vinden: — In het westelijk havengebied van Amsterdam — Ten noorden van de Viermerenweg in het nieuw te ontwikkelen recreatiegebied ‘de Boseilanden’ in de Haarlemmermeer — In de Toolenburgerplas bij Hoofddorp Al in 2001 was er tijdens de zandwinning in de Toolenburgerplas een kolonie. Helaas zijn door de werkzaamheden tal van nesten verstoord. Voor het IVN Zuid-Kennemerland was dit de reden om een werkgroep Oeverzwaluwen op te zetten. In 2003 is er een kunstmatige broedwand gemaakt met 100 broedgangen. Het beheer en onderhoud zijn al jaren in handen van het IVN Zuid-Kennemerland. Jaarlijks worden aan het begin van het seizoen de broedpijpen schoongemaakt en opnieuw gevuld met een grondsoort die voor de Oeverzwaluw geschikt is. Tevens wordt er jaarlijks een excursie georganiseerd. Jarenlang heeft Mieke Ooms de activiteiten rond deze broedkolonie gecoördineerd. In 2009 heb ik dit werk van haar overgenomen. Op deze plek wil ik Mieke hartelijk bedanken voor al haar werk rond de kolonie!